pro arte
international management 
GEIR BOTNEN - PIANO

CV - GEIR BOTNEN/PIANO

Geir Botnen is one of Norways leading pianists.Han was born in 1959 and grew up in Norheimsund in Hardanger. From 1978 to 1983 he studied with Czech professor Jiri Hlinka at the Bergen Music Conservatory. His great talent early secured him invitation to play with the Bergen Philharmonic Orchestra. In 1982 he became the first Norwegian pianist to take part in the Tchaikovsky Competition in Moscow. In 1998 Botnen also studied piano courses and interpretation with György Kurtag.

He has performed with a number of Norwegian and foreign orchestras and with acclaimed conductors such as Alan Gilbert, Arvid Jansons, Dmitri Kitayenko and Edward Serov.

As a recitalist Botnen has played a large number of concerts throughout Norway and internationally, including The Bergen International Festival, The Sopron Liszt Festival, Hungary, Risør Chamber Music Fest, Hardingtonar Music Festival, China Shanghai International Art Festival, Kenyan Classical Fusion in Nairobi and St.Magnusfestival on the Orkneys, soloist appearance in Cairo Opera with symphony orchestra and also a concert at the Library of Alexandria.

In 1993 Botnen opened the Edvard Grieg 150th Anniversary celebrations in Norway,In this context he also played Grieg programs in several Asian capitals. Together with the acclaimed choir Voci Nobili Botnen concertized in Copenhagen, New York, Los Angeles and several cities of South Korea. In 2007 trumpeter Tine Thing Helseth and Botnen performed in Norway and Belgium.Same year Botnen performed Grieg Piano Concerto in Bucharest with the Roumanian Radio Orchestra and in Chisinau with the Philharmonic Orchestra of Moldova and with St. Petersburg Symphony, - a city where he has held a number of recitals over the recent decades.

In 2004 Botnen was invited to perform at the Nobel Peace Prize ceremony in Oslo. Botnen also had the honor of playing the opening concert of the Ole Bull anniversary in 2010 at the National Theatre in Bergen. Botnen is an attractive performing partner for a number of outstanding Norwegian artists.His discography includes critically acclaimed recordings of music by Grieg and Tveitt in addition to many excellent recordings with collaborating artists.

He was instrumental in the founding of the annual Hardingtonar Festival with the purpose of increasing knowledge of the Hardanger-composer Geirr Tveitt. Botnen is Chairman and Artistic Director chairman of the festival which aim is to raise the knowledge of folk music and other cultural creations in Hardanger.

Botnen is a board member of Jiri Hlinka International Music Academy and was a member of the artistic network Hardingpuls 1996 to 2005.

2018

BIOGRAFI - GEIR BOTNEN/PIANO

Botnen er blant de fremste pianistene i Norge. Han er født og vokste opp i Norheimsund i Hardanger. Fra 1978 til 1983 studerte Botnen ved Bergens Musikkonservatorium med den tsjekkiskfødte pianisten Jiri Hlinka. Grunnet stort talent fikk han invitasjon til å spille med Bergen Filharmoniske Orkester. I 1982 ble han den første norske pianisten som fikk ta del i Tsjaikovskij-konkurransen i Moskva. I 1998 gjennomførte Botnen også klaverkurs og interpretasjon med György Kurtag.

Han har vært solist med en rekke av norske og utenlandske symfoniorkestre. Botnen har blant annet spilt under svært anerkjente dirigenter som Alan Gilbert, Arvid Jansons, Dimitri Kitayenko og Edward Serov.

I tillegg til samarbeidet symfoniorkestrene har Botnen spilt et stort antall konserter internasjonalt og i Norge, bl.a. under Festspillene i Bergen, Lisztfestivalen i Sopron i Ungarn, Risør Kammermusikkfest, Hardingtonar,Hardanger Musikkfest, China Shanghai International Art Festival, Kenyan Classical Fusion i Nairobi, og St.Magnusfestivalen på Orknøyane, solistopptreden i Operaen i Kairo sammen med symfoniorkesteret der og også konsert på Biblioteket i Alexandria.

I 1993 åpnet Botnen 150-årsjubileet til Edvard Grieg. I denne sammenhengen spilte han også Grieg på konserter i flere asiatiske hovedsteder. Sammen med det anerkjente koret Voci Nobili ga Botnen konserter, blant annet i København, New York, Los Angeles og i flere byer i Sør-Korea. I 2007 holdt Tine Thing Helseth på trompet og Botnen konserter i Norge og Belgia. Samme år var han solist i Bucuresti med det rumenske kringkastingsorkesteret og i Chisinau med det Filharmoniske orkesteret i Moldova og i St. Petersburg med symfoniorkesteret der, og hvor han har holdt en rekke konsertr de siste tiårene. Under Tveitt/Hauge-jubileet i 2008 spilte Botnen blant annet i USA, Spania og på Orknøyene.

I 2004 spilte Botnen på programmet ved Nobel Fredspris utdelingen i Oslo. Botnen fikk også æren av å spille på åpningskonserten under Ole Bull-jubileet i 2010 på Den Nationale Scene i Bergen.

Blant hans mange samarbeidspartnere er sangerne Harald Bjørkøy, Arild Helleland, Reidun Horvei, Rhoda Ondeng Wilhelmsen, felespillerne Knut Hamre, Einar Mjølsnes, fiolinistene Kristina Ebbersten og Henning Kraggerud, fløytisten Ingela Øyen og skuespiller Frode Rasmussen.

Botnen har vært sentral i grunnleggingen av den årlige festivalen Hardingtonar med formål å øke kjennskapet til komponisten og hardingen Geirr Tveitt og formann og kunstnerisk leder i musikkfestivalen Hardingtonar kjennskapet til folkemusikk og annen kulturskaping i Hardanger. Han er formann og kunstnerisk leder i Hardingtonar.

Botnen er styremedlem i Jiri Hlinkas Internasjonale Musikkakademi og var styremedlem i kunstnernettverket Harding Puls 1996 – 2005. Hans diskografi inkluderer kritikerroste CD-innspillinger med musikk av Grieg og Tveitt i tillegg til innspillinger med samarbeidspartnere.

2018

PHOTO - GEIR BOTNEN/PIANO

GeirBotnen.jpg (435387 byte)

CONTACT

Kjell Wernøe - Director - Vardesvingen 92F, N-5141 Bergen - Fyllingsdalen, Norway
Tel: + 47 95 14 00 74 | E-mail: proarte@online.no
Member of International Artist Managers Association - IAMA

2018/12/28