pro arte
international management 
HENNING KRAGGERUD - VIOLIN/VIOLA

BIOGRAFI - HENNING KRAGGERUD/VIOLIN/VIOLA/KOMPONIST

Henning ekstraordinære posisjon  som kunstner er et resultat av hans allsidighet og lidenskap for musikk. Både virtuositet og skjønnhet preger hans fremføringer. Hans undervisning og pedagogiske  fremstillinger gir et fascinerende innblikk i hans tilnærming til musisering, mens hans komponering, arrangering og improvisasjoner -  gjennom egne fremførelser -  bringer tanken på  gamle mestere som Fritz Kreisler og Eugène Ysaÿe.

Henning opptrer jevnlig med  mange av verdens mest betydningsfulle orkestre. Denne sesongen inkluderer det  Toronto Symphony, Vancouver Symphony, Baltimore Symphony og Los Angeles Chamber Orchestra, samt Danmarks Nasjonale Symfoniorkester og Svenska Kammarorkestern. Denne sesongen debuterer han også  med Brussel-Filharmonien og  Wiens Tonkünstler-Orchester.

I inneværende sesong medfører Hennings voksende rykte som komponist britisk førstegangsfremføring av hans «Equinox: 24 Postludier i alle tonearter for fiolin og strykeorkester», fremført av Henning med Manchester Camerata og Gábor Takács-Nagy. Verket ble komponert i 2014 som et musikalsk motstykke til en historie av forfatteren Jostein Gaarder, og er blitt hyllet som "en fascinerende komposisjon å komme tilbake til igjen og igjen" (MusicWeb International). Henning er en produktiv komponist med mer enn 200 verk på opuslisten. Blant ensembler som har bestilt eller skal førstegangs-fremføre hans verk er Brodsky Quartet og Österbotten Kammerorkester, mens Britten Sinfonia sto for førstefremføring av  av «The Last Leaf» for fiolin og kammerorkester i 2014.

Under Risør Kammermusikkfest 2016, sto Henning for nypremieren av Johan Halvorsens forsvunnete fiolinkonsert med Det Norske Kammerorkester. Konserten ble urfremført i 1909 av Berlin-Filharmonien med fiolinisten Kathleen Parlow som den var tilegnet, men senere regnet som  tapt før den ble gjenfunnet  over 100 år senere. Henning fremfører konserten  denne sesongen med  både Oslo og Bergen Filharmoniske orkestre.

Henning opptrer jevnlig både med fiolin og bratsj på store festivaler og arenaer; ferske samarbeid har funnet sted på Wigmore Hall, Brugge Concertgebouw og Berlin Konzerthaus, med artister som Steven Isserlis, Joshua Bell, Lawrence Power, Leif Ove Andsnes, Natalie Clein, Christian Poltéra og Jeremy Menuhin. Denne sesongen spiller Henning med Imogen Cooper og Adrian Brendel på Londons Kings Place, samt medvirker på Budapest Kammermusikkfestival, Trondheim Kammermusikkfestival og West Cork Chamber Music Festival. I øvrig konsertvirksomhet opptrer han med  Christian Ihle Hadland, Håvard Gimse og Kathryn Stott.

Hennings omfattende diskografi omfatter mange innspillinger  for Naxos. Blant tidligere innspillinger må nevnes Sibelius fiolinkonsert  med Bournemouth Symfoniorkester og dirigenten Bjarte Engeset. Den   er fortsatt en   av de aller fremste innspillinger av Sibelius-konserten  på markedet. Henning spiller konserten på Ole Bulls egen Guarneri del Gesù - fiolin fra 1744.  Den siste utgivelsen  for Naxos er  Mozart fiolinkonserter  No. 3, 4 og 5 med Det Norske Kammerorkester med hans egne kadenser. Innspillingen  ble valgt av Classic FM  som Album of the Week, av NDR Kultur som CD of the Week, med anbefalinger i  Redaksjonene i Classical Music Magazine, og  i Strad, og omtalt på BBC Radio 3 omtale der innspillingen  ble hyllet som "levende med slike engasjerende artikulasjon». I tillegg har innspillingen mottatt strålende  kritikker i ledende presse.

I 2013 utga Naxos Griegs tre sonater for fiolin og klaver, arrangert for fiolin og kammerorkester av Henning og Bernt Simen Lund.

På Simax label har Henning spilt inn samtlige sonater for solo fiolin av Ysaÿe, en plate som vant Spellemann-prisen, og for ACT label, platen «Last Spring» som utforsket improvisasjoner på norsk folkemusikk sammen medmed jazzpianist Bugge Wesseltoft. Henning medvirket også  i en stor TV og kino dokumentar «Himmelstormeren»  om  den norske  århundre fiolinvirtuosen og komponisten Ole Bull. Han mottok Ole Bull-prisen i 2007.

Henning er født i Oslo i 1973, og studerte Henning med Camilla Wicks og Emanuel Hurwitz. Han er en mottaker av Norges prestisjetunge Grieg-pris og i 2007 ble tildelt Sibelius-prisen for sine tolkninger og innspilling av Sibelius’ musikk rundt om i verden. Henning er professor ved Barratt Due Musikkinstitutt i Oslo, hvor han også  leder Oslo Camerata.

Den norske  fiolinisten Henning Kraggerud er kunstnerisk leder for Nordnorsk Kammerorkester, et engasjement nylig forlenget til 2020. Fra september 2015 er han International Chair i fiolin ved Royal Northern College of Music i Manchester.

Henning Kraggerud spiller på en 1744 Guarneri del Gesù, utlånt av Dextra Musica AS. Dette selskapet er grunnlagt av Sparebankstiftelsen DNB.

CV November 2016

www.henningkraggerud.com

https://www.facebook.com/HenningKraggerud

 

CV - HENNING KRAGGERUD/VIOLIN/VIOLA/COMPOSER

“Kraggerud's playing is consistently marvellous” – The Arts Desk

Norwegian violinist Henning Kraggerud is Artistic Director of the Arctic Philharmonic ChamberOrchestra, with a tenure recently extended to 2020.Henning’s extraordinary reach as an artist is a result of his versatility and passion for music, as well as the easy virtuosity and beauty of his performances. His teaching and educational writings provide fascinating insights into his approach to music-making, while his composing,arranging and improvising – frequently bringing his own works into the concert hall – recall thespirit of the old masters such as Fritz Kreisler and Eugène Ysaÿe. Alongside these talents is thegenuine quality of Henning’s playing, and his ability to draw in listeners with an unusualsweetness of tone and naturally intelligent expression.

Henning is invited time and again to join many of the world’s most significant orchestras, this season including the Toronto Symphony, Vancouver Symphony, Baltimore Symphony and LosAngeles Chamber orchestras, as well as the Danish National Symphony and the Swedish Chamber Orchestra. Also this season he makes debuts with the Brussels Philharmonic and theTonkünstler Orchestra in Vienna, and performs with the China NCPA and Macao orchestras.

Indicative of Henning’s growing reputation as a composer, the current season sees the UK premiere of his own work, Equinox: 24 Postludes in All Keys for Violin and String Orchestra,performed by Henning with the Manchester Camerata under Gábor Takács-Nagy. The work was composed in 2014 as a musical counterpart to a story specially written by world-famous author Jostein Gaarder, and has been hailed as “a fascinating composition to return to over and over again" (MusicWeb International). Henning is a prolific composer with more than 200 works to his name; among the ensembles that have commissioned or premiered his works are the Brodsky Quartet and Ostrobothnian Chamber Orchestra, while the Britten Sinfonia gave the first performance of Henning’s The Last Leaf for violin and chamber orchestra in 2014.At the 2016 Risør Chamber Music Festival, Henning gave the 21st century premiere of the Johan Halvorsen Violin Concerto with the Norwegian Chamber Orchestra.    The work was

originally premiered by the Berlin Philharmonic with Kathleen Parlow in 1909, and subsequently considered lost until its re-discovery over 100 years later. Henning gives further performances ofthe work this season with the Oslo and Bergen Philharmonic orchestras.Henning regularly performs both on violin and viola at major festivals and have taken place at Wigmore Hall, Bruges Concertgebouw and Berlin Konzerthaus, with artists such as Steven Isserlis, Joshua Bell, Lawrence Power, Leif Ove Andsnes,Natalie Clein, Christian Poltéra and Jeremy Menuhin. This season, Henning performs with Imogen Cooper and Adrian Brendel at London’s Kings Place, and is featured at Budapest’s kamara.hu festival, Trondheim Chamber Music Festival and West Cork Chamber Music Festival.His regular recital partners include Christian Ihle Hadland, Håvard Gimse and Kathryn Stott. Henning’s eclectic discography includes many recordings on the Naxos label, the most recent being Mozart Concertos Nos. 3, 4 and 5 with the Norwegian Chamber Orchestra, on a disc which includes Henning’s own cadenzas. The CD was chosen as Classic FM’s Album of the Week, NDR Kultur’s CD of the Week, Editor’s Choice in Classical Music Magazine,

Recommended in The Strad, and featured on BBC Radio 3’s Record Review where it was hailed as “so alive with such engaging articulation”, as well as receiving critical acclaim in all the major written press.

In 2013, also on Naxos, Henning released Grieg’s three sonatas, arranged for violin and chamber orchestra by Henning and Bernt Simen Lund. For Simax, Henning has recorded th ecomplete unaccompanied violin sonatas of Ysaÿe, on a disc which won the prestigious Spellemann CD award, and for the ACT label, he released a disc entitled Last Spring which explored improvisations on Norwegian folk music with jazz pianist Bugge Wesseltoft. Henning also appeared in a major television and cinema documentary about the Norwegian 19th century violin virtuoso and composer, Ole Bull, and received the Ole Bull Prize in 2007.Born in Oslo in 1973, Henning studied with Camilla Wicks and Emanuel Hurwitz. He is a recipient of Norway's prestigious Grieg Prize and in 2007 was awarded the Sibelius Prize for his interpretations and recording of Sibelius’ music around the world. Henning is a Professor at the Barratt Due music conservatoire in Oslo, where he play/directs the Oslo Camerata. As from September 2015, he is International Chair in Violin at the Royal Northern College of Music in Manchester.

Henning Kraggerud plays on a 1744 Guarneri del Gesù, provided by Dextra Musica AS. Thiscompany is founded by Sparebankstiftelsen DNB.

CV 2016/2017 prepared issued by Hazard Chase Ltd.

www.henningkraggerud.com

https://www.facebook.com/HenningKraggerud

PHOTO - HENNING KRAGGERUD/VIOLIN/VIOLA

kraggerud2.jpeg (228743 byte)

RECORDINGS - HENNING KRAGGERUD/VIOLIN/VIOLA

 

Eugéne Ysaÿe: Six Sonatas for Solo Violin  SIMAX PSC 1293
http://www.simax.no/artikkel.php?typeid=33

Christian Sinding: Music for Violin and Piano (w/ Christian Ihle Hadland – piano)
http://www.naxos.com/catalogue/item.asp?item_code=8.572214-15 (Norwegian availability only. International release to follow later)

Sibelius: Violin Concerto Op.47 & Serenade Op 69b
Sinding:Violin Concerto no 1 Op.45 & Romance Op.100
Henning Kraggerud-violin
Bournemouth Symph.Orch. / Bjarte Engeset (conductor)  
(Naxos)

Norwegian Violin Favorites
Bull, Halvorsen, Grieg, Sinding, Svendsen
Henning Kraggerud, violin
Razumowsky Symphomy Orchestra
Bjarte Engeset
(Naxos)

Grieg: Violin Sonata Nos. 1 - 3
Henning Kraggerud, violin
Helge Kjekshus, piano
(Naxos)

CONTACT

Kjell Wernøe - Director - Vardesvingen 92F, N-5141 Bergen - Fyllingsdalen, Norway
Tel: + 47 95 14 00 74 | E-mail: proarte@online.no
Member of International Artist Managers Association - IAMA

2016/11/15