pro arte
international management 
AUDUN SANDVIK - CELLO

CV - AUDUN SANDVIK/CELLO

Audun André Sandvik is the principal cellist with the Norwegian Radio Orchestra and the Norwegian Chamber Orchestra. His exceptional versatility is evidence of an intense interest in communication through music at all levels, proof of this is mirrored in his popularity on the Norwegian freelance scene.

His career as soloist and chamber music performer includes among others soloist-appearances with The Norwegian Radio Orchestra, The Norwegian Chamber Orchestra, The Bergen Philharmonic Orchestra, Stuttgarter Chamber Orchestra and the professional Naval Orchestra, Sweden. With his duopartner, pianist Sveinung Bjelland he has toured all over Norway with perfomances at the major Norwegian Music Festivals. They are also regular guest artist at the Maputo International Music Festival, Mosambique. For Concerts of Norway (Rikskonsertene) he has been touring in India and China. Then for many years being a member of Risør Festival strings , he has collaborated with global stars like Janine Jansen, Julian Rachlin, Leif Ove Andsnes, Torleif Thedeen og Heinrich Schiff. Sandvik is the motive force, orchestra leader and artistic advisor for the Gloppen Music Festival that takes place each year in Sandane, Norway. He is a wellknown face in classical music programs on Norwegian TV both as solist and chamber-musician. Sandvik is in close contact with the new generation of Norwegian composers, and he is currently in the process of commissioning, performing and recording the new exciting cello repertoire.

He has a Performer Diploma from the Indiana University, USA, where he studied with the legendary cellist and teacher Professor Janos Starker. In spring 2000 Sandvik won the prestigious soloist competition at the same university. He was also chosen to perform the Z. Kodály Sonata op. 8 on the1999 video “Master Class with Janos Starker”. He represented the Norwegian Academy of Music at the Kyoto International Music festival, Japan. In 2007 he completed his Artist Diploma at the Norwegian Academy of Music, where he studied with Professor Truls Mørk, Professor Aage Kvalbein and Professor Lars Anders Tomter.

Over the years Sandvik has participated in numerous seminars with among others Frans Helmerson, Arto Noras, Steven Isserlis, David Geringas, Mstislav Rostropovitch, Erling Bløndal-Bengtson, Jeroen Reuling, Ralph Kirshbaum, Leonard Stehn and Eleonora Testeleca.

As a devoted pedagogue, Sandvik is professor at the University of Tromsø and teaches at the Norwegian State Academy of music, where besides teaching one of his most important duties is to be Study Contact for the string students, and member of juries.

He has received many awards and lately was given the prestigious price “De Unges Lindemans Legat” 
Recent CD projects includes the recording of Sergei Rachmaninoff : Sonate for cello og klaver, g-moll op. 19 and Dmitri Sjostakovitsj : Sonate for cello og klaver, d-moll op 40 (LAWO) He plays on a cello made in Rome 1695 by Giorgio Taninger.

2018

BIOGRAFI - AUDUN SANDVIK/CELLO

Audun André Sandvik er solocellist Kringkastingsorkesteret og i Det Norske Kammerorkester. Hans eksepsjonelle allsidighet vitner om en intens interesse for kommunikasjon gjennom musikk på alle nivåer, avspeilet i sin popularitet på den norske frilansscenen.

Hans karriere som solist og kammermusikkutøver inkluderer blant annet solist-opptredener med Kringkastingsorkesteret, Det Norske Kammerorkester, Bergen Filharmoniske Orkester, Stuttgarter Kammerorchester. Med sin duopartner, pianisten Sveinung Bjelland, har han turnert over hele Norge med konserter på de store norske musikkfestivaler. De er også deltatt flere år på Maputo International Music Festival, Mosambique. I tillegg til konserter i Norge for Rikskonsertene, har Sandvik vært på turné i India og Kina. Som medlem av Risør Festival Strings har han samarbeidet med globale stjerner som Janine Jansen, Julian Rachlin, Leif Ove Andsnes, Torleif Thedeen og Heinrich Schiff. Sandvik er kunstnerisk rådgiver for årlige Gloppen Musikkfestival i Sandane. Han er et kjent ansikt i klassiske musikkprogrammer på norsk tv, både som solist og kammermusiker. Sandvik er i nær kontakt med den nye generasjonen av norske komponister, og er for tiden i ferd med å registrere det nye spennende cello repertoaret.

Han har et Performer Diploma fra Indiana University, USA, hvor han studerte med den legendariske cellisten professor Janos Starker. Våren 2000 vant Sandvik den prestisjetunge solistkonkurransen på samme universitet. Han ble også valgt til å fremføre Z. Kodály Sonate op. 8 på 1999 videoen: "Master Class med Janos Starker". Han representerte Norges Musikkhøgskole på Kyoto International Music Festival, Japan.

Sandvik har deltatt i mange seminarer med bl.a. Frans Helmerson, Arto Noras, Steven Isserlis, David Geringas, Mstislav Rostropovitch, Erling Bløndal-Bengtson, Jeroen Reuling, Ralph Kirshbaum, Leonard Stehn og Eleonora TestelecaI 2007 fullførte han sitt diplomstudium ved Norges Musikkhøgskole, hvor han studerte med professor Truls Mørk, professor Aage Kvalbein og professor Lars Anders Tomter. Han er nå selv er professor ved Universitetet i Tromsø og underviser ved Norges Musikkhøgskole, hvor han, foruten undervisning, har en av sine viktigste oppgaver å være studiekontakt for stryker-studentene, og som jury-medlem.

Han har mottatt mange priser, bl.a. den prestisjetunge prisen "De Unges Lindemans Legat"
Nylige CD-prosjekter inkluderer opptak av Sergei Rachmaninoff: Sonate for cello og klaver, g-moll op. 19 og Dmitri Sjostakovitsj: Sonat for cello og klaver, d-moll op 40 (LAWO) Han spiller på en cello laget i Roma 1695 av Giorgio Taninger.

2018

LINKS

Auduns homepage: http://www.audunsandvik.com/

PHOTO - AUDUN SANDVIK/CELLO

audunsandvik.jpg (117915 byte)

CONTACT

Kjell Wernøe - Director - Vardesvingen 92F, N-5141 Bergen - Fyllingsdalen, Norway
Tel: + 47 95 14 00 74 | E-mail: proarte@online.no
Member of International Artist Managers Association - IAMA

2018/12/28